kancelaria adwokacka

anna niecikowska

O kancelarii

Adwokat Anna Niecikowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W toku studiów Anna Niecikowska była członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, prowadząc m.in. zajęcia dla studentów w ramach sekcji prawa cywilnego Towarzystwa, a także publikowała artykuły w zakresie prawa administracyjnego. Adwokat Anna Niecikowska odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, kończąc ją z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie aplikacji doświadczenie zdobywała pracując w dużej, wieloosobowej kancelarii o zasięgu ogólnopolskim. W oparciu o te doświadczenia zdecydowała się od 2007 roku prowadzić praktykę w formie kancelarii jednoosobowej stawiając na model, który gwarantuje klientom bezpośredni kontakt z wysokowykwalifikowanym prawnikiem.

Początkowo adw. Anna Niecikowska koncentrowała się na zagadnieniach ogólnych prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego. Następnie poszerzała zakres świadczonych usług i specjalizacje o kolejne obszary prawa. Obecnie kancelaria koncentruje się na zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, obsługą przedsiębiorców, kontraktowaniem.

Od założenia kancelarii adw. Anna Niecikowska była zaangażowana w wiele znaczących procesów, projektów i przedsięwzięć prowadzonych przez jej klientów, w tym m.in. w proces inwestycyjny budowy obiektów użytkowych jak aquaparku czy hotelu, w precedensowe sprawy dotyczących przenoszenia własności lokali w nowowybudowanych inwestycjach, zaś ostatnio doradzała i reprezentowała MSPON w procesie ustawodawczym zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kancelaria prowadzi też sprawy związane z prawem własności nieruchomości (procesy windykacyjne, negatoryjne, zniesienia współwłasności, zasiedzenie).

Kancelaria oferuje także usługi w zakresie prowadzenia szkoleń dla podmiotów gospodarczych.

Kancelaria jest budowana w oparciu o grupę kluczowych klientów, wśród których znajdują się podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, prowadzące działalność turystyczną, świadczące usługi, w tym jeden z największych aquaparków, hotele, architekci, spółki deweloperskie, restauracje, ośrodki rekreacyjno – sportowe.

Celem kancelarii jest świadczenie usług eksperckich w wybranych dziedzinach prawa przy zagwarantowaniu wysokiego poziomu merytorycznego, uwzględniającego wprowadzane zmiany prawa i wykładnię kształtowaną przez orzecznictwo.

W związku z rozwojem i poszerzaniem kręgu klientów, w 2010 r. kancelaria przeniosła się do nowej siedziby przy ul. św. Gertrudy w Krakowie. Jednocześnie od 2007 roku funkcjonuje filia Kancelarii w Zakopanem.